Księgowość
– Sprzedaż
– Koszty

+12 341 69 35

ksiegowosc@vanking.pl

Windykacja i rozliczenia
– Płatności
– Rozliczenia Przelewów
– Monity dot. braku zapłaty

+12 341 69 53

rozliczenia@vanking.pl

_________________________________________________________________________________________
Agnieszka Gorączko
Księgowa

agnieszka.goraczko@vanking.pl

agnieszka.goraczko

Błażej Szostak
Specjalista ds. Finansowych i rozliczeń

blazej.szostak@vanking.pl

+48-785-171-033

Anna Skórzybót
Specjalista ds. Finansowych i rozliczeń

anna.skorzybot@vanking.pl

+48-785-054-910

anna.skorzybot

Sylwia Tchórzewska
Specjalista ds. Finansowych i rozliczeń

sylwia.tchorzewska@vanking.pl

+48-785-052-227

sylwia.tchorzewska

Alicja Borkowska
Specjalista ds. Finansowych i rozliczeń

alicja.borkowska@vanking.pl

+48-785-052-226

alicja.borkowska

Joanna Kruszyna
Specjalista ds. rozliczeń

+48-785-805-725

joanna.kruszyna@vanking.pl

jkruszyna.celkar

Paweł Szymski
Główny księgowy

+48 602 661 768

pawel.szymski@vanking.pl

pszymski.celkar

Justyna Woźniak
Kierownik działu rozliczeń

+48-785-052-220

justyna.wozniak@vanking.pl

justyna.wozniak_5

Amadeusz Bałazy
Wiceprezes

amadeusz.balazy@vanking.pl

abalazy.celkar

Bądź na bieżąco!